ቍራቦ ካብ ሽዱሽተ ዓመታት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ

ራብዓይን መወዳእታን ክፋል መፈጸምታ ናይቲ መጀመሪ ነቲ እናወደቕኩ እናተንሳእኩ᎓ ተስፋ እናቘረጽኩ ሓቦ እናጸፈኹ᎓ ከምኡ’ውን እናነባዕኩ ሳሕቲ ከኣ እናተተስፈኹ᎓ ዝሓለፍኩዎ ህይወት እናሰሓቕኩ ከዘንትወሉ ስለ ዝበቓዕኩ ንፈጣርየይ አመስግን። ንኵሉ ደላይ ሰላምን ደጋፊ ውጹዕን ኣኽብሮተይ እገልጽ። ናባይ ብምድዋልን ኣብ መውሃቢ ርእይቶ ሓሳብኩም ብምስፋር ኰነ ደገፍኩም ብምግላጽ ሞራል ዝሃብኩምኒ ኣንበብቲ ልባዊ ምስጋናይ አቕርብ። ኣብዚ ስለስተ ክፋላት ዘቕረብኩዎ ጽሑፍ ከዳሉ

Continue reading

ቍራቦ ካብ ሽዱሽተ ዓመታት ማእሰርቲማይ-ስርዋ

ሳልሳይ ክፋል “ሰለስተ ሰብኡት ኣይመድለዩን፣ ብሽጉጥ ክትቀትሉኒ ትኽእሉ ኔርኩም” ሓሙስ 21/10/2010 ንሓካይም ቤት-ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ᎓ ሓንቲ ካብተን ዘይጥዑማት ዕለታት ምንባራ እግምት። ቅድሚኡን ድሕሪኡን᎓ ሎሚ ክጠቕሶ ግዜኡ ዘይኣኸለ᎓ ብዙሕ ኣሰቃቒ ትርኢታት ከም ዝርኣዩ ርግጸኛ’የ። ምስ ምሉእ ጕልበቱን ጥዕናኡን ናብ መርመራ ክውሰድ ዝረኣኻዮ ጐበዝ ድሕሪ ገለ ሰዓታት᎓ ብወተሃደራት ተጸይሩ ወይ ተደጊፉ ክምለስ ምርኣይ ልሙድ’ዩ። ናተይ ከኣ ሓደ ኣብነት

Continue reading

ቍራቦ ካብ ሽዱሽተ ዓመታት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ

ካልኣይ ክፋል “ወርሓዊ ጽግያት ኣለኒ… መዓልቲ’ባ ቀይረለይ በጃኻ” ረቡዕ 20/10/2010 ሰዓታት ቍርሲ ሓሊፉ። ተሓዚ መፍትሕ᎓ ሸላና እናኸፈተ᎓ ስመይ ረቝሐ።  “ትጽውዒ’ለኺ።” ብድድ ኢለ ነቐልኩ። ምጽዋዕ ዝተፈላለየ ስምዒታት’ዩ ዝፈጥር–ፍርሒን ተስፋን። “እንታይ’ኮን ከምጽኡለይ’ዮም? ብኸመይ ትሓልፈለይ ትኸውን?” ዝብሉ ሕቶታት ኣናዊጾም ፍርሒ ክፈጥሩልካ ከለዉ᎓ ጕዳዮም ዘይፈለጡን ሓታቲ ዘይረኸቡን᎓ እሱራት ስለ እትፈልጥ፣ ምጽዋዕካ ከም ብልጫ ወሲድካ ትትስፎ። ኣብቲ እዋን እሱራት በዚሖም᎓

Continue reading

ቍራቦ ካብ ሽዱሽተ ዓመታት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ

ቀዳማይ ክፋል “ነዚ ሰብኣይ ትኸውን ሓንቲ ጥይት ድያ ተሳኢና ኢልኪ ተዛሪብኪ” ንውሕሰነት ሓያሎ ሰብ ዛንታ ክብል᎓ ኣብ ጽሑፈይ ስም ኣይክጠቅስን’የ።  “19 ለካቲት 2009 ልክዕ ሰዓት 4 ድ/ቀ/ ኣገዳሲ ኣኼባ ስለዘሎ ኵሉ ኣባል ኣብ ኮረድዮ ክርከብ ንሕብር” ኣብ መስቀሊ ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ሬድዮ ባና ተሰቒላ ናይ ዝሓደረትን ዝወዓለትን ወረቐት፣ ትእዛዝ ኣኽቢሩ ዝተኣኻኸበ ሰራሕተኛ᎓ ርዝነት ዘይዋሃቦም ነጥብታት እናኣልዓለ ንከባቢ

Continue reading

ፐን ኤርትራ ዓመታዊ ኣኼባኡ ኣቃኒዑ

ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ደገፉ ብምግላጽ ኣብ ከይዲ ናይቲ መስርሕ ዝርአ ዘሎ ምዕፋን ሓበሬታ ኰኒኑ   ፐን ኤርትራ ካብ ነሓሰ 2 ክሳብ 4 ነሓሰ ኣብ በርሊን᎓ ጀርመን ዓመታዊ ኣኼባኡ ብምቅናዕ᎓ ናይ ዝሓለፈ ዓመታዊ ስራሕ ገምጊሙን ናይ ክልተ ዓመት ውጥን ስራሕ ኣቕሪቡን። ኣብቲ ኣብ ኣደራሽ በርሊን ማርክ ሆቴል–ብገንዘባዊ ሓገዝ መሻኽቲ ፐን ኖርወይ–ዝተገብረ ናይ ክልተ መዓልታት ርክብ

Continue reading

PEN Eritrea welcomes Eritrea and Ethiopia’s rapprochement, expresses concern on lack of accountability and transparency

Press Release In its annual general meeting, convened in Berlin from 2nd to 4th of August 2018, PEN Eritrea assessed the on-going rapprochement between the governments of Eritrea and Ethiopia. PEN Eritrea welcomes the new development, which has a potential of ushering a lasting peace between the two countries. It also noted its concern on

Continue reading

ናብ ሲሃም. . .

ናብ ሲሃም. . .   ይዋእ ዕሸለይየ ዋና ጻዕዳ ልቢ ዓመትኪ’ዶ ኮይኑ ሕማቕ ካብ ትረኽቢ? እንታይ ትብሊ’ለኺ እንታይከ ትሓስቢ ንብዓትዶ ትቖርሲ ካብ ዓርቢ ናብ ዓርቢ?   “ካብ…” ዶ ስኢንክሉ እዚ መልእኽቲ ካብ  መቕርብ ኣይኮነን ካብ ፈተውቲ ካብ ጋሻኺ ኣይኮነን ካብ በጻሕቲ መሻግርትኺ’የ ናይ’ቲ ዘለኽዮ ‘ሰላምታይ’ ይብጻሕኪ ክንዲ “ኮሎክዮ”   ድሓንዶ ኣለኺኸ ከመይ ትህልዊ? እንታይ ርኢኺ

Continue reading