ሲሃም ዓሊ ዓብዱ

ሲሃም ንሃይለ ጓሉ፡ መባልዕቱ መባህልቱ፣ ንቢዘን ናይ ሕልና ሓፍቱ። ዕድሜኪ የሕኲርዎ ‘ለዉ ንላዕሊ እና ደርደሩ፣ ኣነ ግን እፈልጦ እንድ’የ ትፈትውዮ ዜማ ምዝማሩ። “ዂስቶ ሓወይ ደቒስካ ደውላ ቓጭላ!” ሓቕኺ እንድኺ — ግን እቲ ዝደቀሰ`ኮ የለን፡ እቲ ዝቓጭል`ውን ከምኡ፡ ንስኺ`ውን ብዓቢኡ። ሲሃም ንኹሉ ጓሉ– ሓርቢቱና መታሕዞ ንቚዘማ ብኸመይ ኔዝሞ? ሃይለ ቢዘን 04–01–2019 « GO BACK

‘Becoming a writer is an offense in the eyes of the regime’ an interview with Yirgalem Fisseha Mebrahtu

Yirgalem Fisseha Mebrhatu is a household name in Eritrea. Arguably one of Eritrea’s finest women poets, a radio presenter, and short story writer, she also suffered six years of arbitrary arrest in the country’s most notorious military prison, a fate many Eritrean writers share because of their profession. In February 2009, the educational radio station,

Continue reading

መጽሓፍ ባህጊ–ባህጊ ንትንሳኤ ስነ-ጽሑፍ ሰናይ መፈለምታን

ባህጊ ብተስፋጊዮርጊስ ሃብተ፣ ኣሕታሚ እምኩሉ፣ ዓመተ ሕትመት 2019፣ ዋጋ $19.75 ብተስፋጊዮርጊስ ሃብተ ተደሪሳ ብኣሕታሚ እምኩሉ እትዝርጋሕ ዘላ ልብ-ወለዳዊት መጽሓፍ ባህጊ᎓ ኣንፈት ንሰናይ ትንሳኤ ነቲ ኣብ ምንቍልቋል ዝርከብ ሕትመት መጽሓፍቲ (ብቐንዱ ከኣ ናይ ኤርትራ)፣ ትስፉው ጠመተ ነቲ ኣብ ስደት እግሪ ብዘይተኸሉ ጸሓፍቲ ዝካይደ ዘሎ ምብርባር ስነ-ጽሑፍ ኤርትራ፣ ብቐንዱ ከኣ ዓቢ ሰነድ ነቲ ብሰንኪ ሕሱም መድሃኽቲ ምልኪ

Continue reading

“ሕልፈት”፤ ቍስልኻ ቀሊዓ እተርኢ ስራሕ

ቴድሮስ ኣብርሃም* “ሕልፈት”፡ በየነ ሰመረ፡ መልበርን፡ ኣውስትራልያ፤ 2018፡ 124 ገጻት።  “ሕልፈት”፡ 12 ሓጸርቲ-ዛንታት ዝሓቘፈት መጽሓፍ ብ2018 ብበየነ ሰመረ ንሕትመት በቒዓ። በየነ፡ ኣብ መእተዊ መጽሓፉ ንዝተፈላለዩ ቀጽላታት ትርጕም ሕልፈት እትብል ቃል ኣዀምሲዑ ይትንትን። ኣብ’ታ መጽሓፍ ቀሪበን ዝርከባ ዛንታታት፡ ደቂ ሃገሩ ይሓልፉዎ ንዘለዉ ብዙሕ ዝዓይነቱ ህይወት ዘንጸባርቓ ብምዃነን ድማ፡ እታ ቃል፡ ኣርእስቲ መጽሓፉ ንኽትከውን ከም ዝመረጻ ይእምት።

Continue reading

Eritrean Persecuted Journalist Yirgalem Awarded Writer’s Scholarship in Germany

Staff* Eritrean poet and journalist Yirgalem Fisseha Mebrhatu has arrived in Munich, Germany to start a one-year scholarship awarded by Writers-in-Exile Program of the PEN Deutschland (German PEN Center). Upon her arrival at Munich International Airport on Monday, the 3rd of December, Yirgalem was welcomed by the program’s commissioner and staff. “Finally, Yirgalem has arrived

Continue reading

Unfolding Conversation with Seyoum Tsehaye: Reminiscences of War and Archiving Missions

Eritrea’s iconic photojournalist, former freedom fighter and first director of the state TV, Eri-TV, Seyoum Tsehaye is one the 16 journalists languishing in Eritrea’s infamous detention centers. Seyoum had solo photograph exhibition in 1997 in Asmara. Following the exhibition, Arts Lens magazine (now out of print) interviewed him. JJ Noalwi from Asmara has sent us

Continue reading

ገምጋም መጽሓፍ መራግእቲ ብግርማይ ዮውሃንስ

“’ሕልሚ ድሕሪ ወፍሪ!’ ኢለ ዝሰመኹዎ ኣወንዚፈዮ ዝጸናሕኩ ሕልመይ ኣብ ቅድመይ መጺኡ ግትር ኢሉ . . . ‘ድሕሪ ወፍሪ ክምለሰካ’የ!’ ኢለ ዘተስፈኹዎን ዝተፈለኹዎን ሕልመይ ዝበለኒ ግን የገርም’ዩ።” ደራሲ፡ ግርማይ ዮውሃንስ፤ ኣሕታሚ፡ ቡክፎርላገት ኩርፐን (2018)፡ ISBN 978-91-88383-36-5 እዛ 210 ገጻት ዘለዋ ብጸሓፊ ግርማይ ዮውሃንስ ዝተደርሰት መጽሓፍ መራግእቲ፡ እኵባት ግጥምታትን ሓጸርቲ ጦብላሕታውያን ጽሑፋትን ዘጠቓለለት’ያ። ‘መሓፍስቲ’ ኣብ ዝብል ቀዳማይ ክፋላ 34 እኩባት

Continue reading