Category: files and records

Book Review: Kab Rix’ Ḥǝfnti (ካብ ሪቕ ሕፍንቲ): A Memoir by Tekie Beyene

Abraham T. Zere Kab Rix’ Ḥǝfnti (ካብ ሪቕ ሕፍንቲ): A Memoir by Tekie Beyene. Asmara, Hidri Publishers, 2009. 286 Kab Rix’ Ḥǝfnti, a memoir written in Tigrinya, breaks new ground in the annals of Eritrean literature not only for the style it adopts but also for its treatment of the independence struggle through personal experience.

Continue reading

ምዕባለ ሕታማት ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ (1886 – 1991) ቀዳማይ ቅጺ

ንምዕባለ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ   መእተዊ ካብ ኣርእስቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ምርዳእ ከም ዝከኣል ምዕባለ ሕታማት ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ካብ 1886 – 1991 እተሓትሙ ዝርዝር ምስ ሓጺር መግለጺኦም ዘቕርብ መጽናዕቲ እዩ። ብመጀመርታ ዝርዝር መጻሕፍቲ ክበሃል እንከሎ ብትግርኛ እተጻሕፉ መጻሕፍቲ ኩሎም ኣኪብካ ጥርኑፍ ብዝኾነ ኣሰራርዓ ምቅራብ ማለት እዩ። መግለጺ ማለት ከኣ ነቶም እተኣከቡ ወይ

Continue reading

“ዝነገሰ ንጕስና ዝበረቐት ጸሓይና” እንስሳዊ ፍልስፍና ቀዳሞት

ውክልና፡ ምጥባቕ እምበር ምጥቓዕ ኣይኰነ!! ሰባት ናብ’ዛ ዓለም ካብ ዝመጹ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ፡ ብዝተፈላለየ መንገድን ብዝተፈላለየ ደረጃን ህይወቶም ብሓባር ክመርሑ ከም ዝጸንሑ ኩሉ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ዝዛረበሉ ሓቂ እዩ። ኣብ ጥንታዊ ሕብረተ-ሰብ ዓለምና፡ ሰባት ብደረጃ ጭፍራ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ድማ ብደረጃ ሃገር ተጠርኒፎም ይጒዓዙ ምህላዎም ርዱእ እዩ። እዚ ጥርናፈታት’ዚ ምስ ዓቕምን ተሞኲሮታትን እቲ ኣብኡ ዝኸይድ ኰይኑ፡

Continue reading

ዕላል ጋዜጣ ቀስተ-ደበና ምስ ጋዜጠኛን ሰኣላይን ስዩም ጸሃየ

ትማል ትማል ንድሩዕ ይዅን ንካልኦት ሓለፍቲ ንሰግደሎም ከም ዘይነበርና ሎሚ ክንጻረፎም ዘሕፍር’ዩ! ኣቐዲምና ስዩም ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካና ብስም ኣንበብትና ነመስግነካ። ኵነታት ኣተዓባብያኻን ናብ ሜዳ ኣሰላልፋኻን ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ መዕለልካና’ዶ ? ኣነ`ውን ኣቐዲመ አመስግነኩም። ኣብ ኣስመራ`የ ዓብየ፡ ኣደይ ኣሓት ጥራይ ዝነበርኣ ኣደኣ ዘዕበየታ ዘኽታም ኰይና፡ ኣቦይ ተጠኒሱ እንከሎ ኣቦኡ ዝሞቶ፡ ኣደኡ ግና ብንእስነታ ርእሳ

Continue reading

“ነጻ ፕረስ እንተዘየጥፊእካዮ ከጥፍኣካ’ዩ. . . ?”

ርእሲ-ዓንቀጽ ናይ 10 ሓምለ 2001 ሕታም ጋዜጣ ቀስተ-ደበና ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ብሕታውያን ጋዜጣታት ሃገርና ናብ መንግስቲ ዝቐንዐ ነቐፈታ ብብዝሒ ይውሕዝ ኣሎ። ዝቐርብ ዘሎ ነቐፈታ ብዓይነቱ ኮነ ብትሕዝቶኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ናይ ፕረስ ዓመታት ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ስክፍታታት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠሞ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ፡ ናይ ምዝራብ ኮነ ናይ ምጽሓፍ መሰሉ ተነፊጉ ብምጽንሑ እዚ

Continue reading

ጋዜጣታትና፡ ኣብ መኣዲ ቁርሲ-ቀዳም ተኣንጊደን

ትማሊ ቀዳም መደብ ቁርሲ-ቀዳም ኣብ ጠዓሞት፡ ንመብዛሕትአን ጋዜጣታትና ምስ ኣንበብተን ገጽ ንገጽ ኣራኺባተን እያ ኣምስያ ብመገዲ ወከልተን። እተን ኣብቲ ኣጋጣሚ’ቲ ዝተረኽባ ጋዜጣታት ነቲ ኣደራሽ ካዛ ደሊ ኢታልያኒ ጸቢብዎ ዘምሰየ ተዓዛቢ፡ ነቲ ብኣላይነት ሌተናንት ኮሎኔል ኻልድ ኣበራን ኤፍሬም ካሕሳይ (ወዲ ዃዳ)ን ዝተኣልየ መድረኽ፡ ዘቕረብኦ ሓጺር ጸብጻብ ምስ እንሰግር፣   ጋዜጣ ዘመን ኣብ መስከረም 1998 ብመልክዕ መጽሄት

Continue reading

ተበርህ ተስፋሁነይ

ተበርህ ሽጋራ ወሊዓ ትኪ ኸተእቱን ከተውጽእን ንገለ እዋን ዝን ኢላ። ኣነ ከዕገርግራ ኣይደለኹን። ዋላ ክትዅትዅ እንተ ዝደሊ’ውን በየናይ መኣዝን ከም ዝጅምር ኣይፈለጥኩን። ሽዑ ብኡነት፡ ኪደለይ ውጸለይ፡ ከይትብለኒ’የ ፈሪሐ ኔረ። ስለ’ዚ ኣነ’ውን ንገለ እዋን ኣስቅጥ ኣቢለ። መወዳእትኡ ግን ሽግራታ ኸተዕልለኒ ጀሚራ። ፈለማ ምስ ብዙሕ ሰጋእ መጋእ፡ ድሓር ግን ከም ውሕጅ ብዘይ ምቍራጽ። ምስ ብትኩዝ ፍሽኽታ ዝበርህን

Continue reading

THE CHARTER OF PEN ERITREA

REVISED AND APPROVED IN THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE GENERAL MEMBERSHIP OF PEN ERITREA CONVENED ON THIS 6TH DAY OF JULY 2017 IN LILLEHAMMER, NORWAY Section I: General Principles Article 1. PEN Eritrea is founded with the objective of promoting, in an Eritrean context, the broader objective of PEN International, understood generally as

Continue reading

ናይ ደረስቲ ናጽነት

“ናይ ደረስቲ ናጽነት” ብዕለት 27 ሕዳር 1992 ኣብ ከበብ ሰራሕተኛታት ኣስመራ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብግርማይ ነጋሽ  ግርማይ ነጋሽ ንናይ ደረስቲ ናጽነት ኣመልኪቱ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ክበብ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ግርማይ ነጋሽ፡ እታ ሓደስ ሃገር ንመሰል ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝለዓለ ጠመተ ክትህቦ ኣስሚሩሉ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን  ዝርአ ጭቆና ናጻፕረሰን ሓሳብካ ምግላጽን ድሕሪ ምዝርዛር ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ገና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናጽነት ንዝተገንዘቦ ርድኢት  ብኸምዚ ገሊጹዎ ነይሩ፤  “ብሕልፊ እኳ ደረስቲ ‘መንግስትና ከይነቐይሞ’፡ ወይ’ውን ‘እዚ መንግስትና ኣይፈትዎን ይኸውን’ ወይ’ውን ‘ከምዚ እንተጸሓፍኩ’ሲ ከምዚ ስለዝኾነ’ዩ ኪብሉኒ ኢዮም’ ናይ ዚብል ረማሲ ርእሰ-ሳንሱር (self-censorship) ግዙኣት ከይኮኑ ምጥንቃቕ ከድልዮምኢዩ።” ደሓር ከም ዝተራእየ ግን ጸሓፍቲ ብርእሰ-ሳንሱር ጥራይ ዘይኰኑስ መጠኑ ናይ ሞት ንህይወትን መስመር ክሓልፉ ተገዲዶም። እቲ ናይ ሽዑ ኣስተምህሮ ብድምጹ ምስማዑ ይከኣል። ድሒሩ ምስ ካልኦት ዓንቀጻት ብመጽሓፍ ተጠርኒፉ ተሓቲሙ ኣሎ። ኣስተምህሮ ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ።  « GO BACK