ጠሰስታ ቀስስታ

  ተጋሕሸረት ዕንባባ፡ ስዕመት እትጽበ ጐርዞ ከናፍራ ዘውተረት፡ መቐረታ ዝገልሀት፣ እቲ ዝግታ ዝጸዓነ ጽምብላሊዕ፡ ርግበት መንገብገቡ በብሓደ ዝፍቀድ፣ ማለት ዝያዳ ክትጕህር ዘንበድብድ። ቀስስስ ኣቢሉ፡ ኣእጋሩ’ውን ብዝግግታ ዘርጊሑ፡ ኣብቲ ዝተገልሀ መዓሙቛ ኣብ መንጎ ሰዅዑ፡ ዓሊቡ ተጠንቒቑ።   ድሕሪ ነዊሕ ጠለስታ፡ መስለኒ ከምታ ኣተዓላልብኡ እግሩ ጠራኒፉ፡ ድምጺ መንገብገቡ ከይርብሻ መስለኒ ቀስስ’ሉ ተሲኡ ተዓዚሩ።   ኣነ ከኣ ካብታ

Continue reading

FORGETFULNESS: A Literary Technique in Abraham’s Short Stories

Aman Tekeste* Abraham T. Zere published a book entitled “KALIE SLE ZEYELO” in January 2020, which translates to “That is all there is” or “There’s nothing else.” This work, a compilation of 16 short stories authored between 2002 and 2014, spans 188 pages. In Eritrea, especially in Tigrigna literature, the literary tradition commonly gravitates towards

Continue reading

ፍጹም ሰላማውያን ዝዀኑ፣ ንኣሽቱ ተቓውሞታት ከይተረፉ ከቢድ ዋጋ እዮም ዘኽፍሉ።

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡

Continue reading

ካብዚ ናብ ዓደይ ሰላሳ ኪሎሜተር ጥራይ እዩ።

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡

Continue reading

ትርጕም ስመይ፣ “ዓለም-ትርጋእ” ማለት እዩ። 1ይቲ ደብዳበኣዊ መልሲ ይርጋኣለም ንሳቢና ብሪሎ።

WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡ ምቕናዕ

Continue reading

“ኣብዛ ብሕትውቲ ህይወተይ፡ ናይ በይነይ ዓለምን ስርዓትን ክፈጥር ምደለኹ።” 1ይቲ ደብዳበ ሳቢና ብሪሎ፡ ን ይርጋኣለም ፍስሃ

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ

Continue reading

እስከ ሓንሳብ

 እስከ ሓንሳብ እስከ ሓንሳብ … እስከ ስቕታ እስከ ሓንሳብ … እወ ዝግታ እ… ሽ… ታ!! ምስ ናጽነት ምስ’ዛ መነን ክንደይ ኢና ንመጣጠን ንንእሳ’ዶ ንመዛዘን፧ ማዕረ ስማ ማዕረ ቃላ ማዕረ ዋጋ ማዕረ ገድላ እንተ ደኣ ነቢርናላ ከይንኣስና ከይዓንደፍና ክዳንና እያ… እወ… ማዕቀንና! እሞ ከምኡ… እንተዄንና ንቤት ልሄም ንታቦታ ጥዑም-ፈተ ኣይብሕታ ጸላኤ-ሰናይ ኣይጥምታ ከመይ ኢሉ’ሞ ከመይ’ሉ’ታ ረሃጽ-ደምና

Continue reading

ኣህጕራዊ መዓርፎ ናይ ነፈርቲ

ኣብ’ቲ ዓለም-ለኸ ሰፊሕ-ዘ’ዳራሹ_ መዓርፎ፤           ወይ መዕለብ ናይ ነፈርቲ ቀለም-ንቐለም መሸከል-ንመሸከል ዓሌት-ንዓሌት__ __ በብዓይነቶም’ዮም፤                                    ወዮም ተሳፈርቲ . . . ብኻ ተዘኪርኪ! መኰነናት ግምሩኽ፡ ንቫሊጃታትኪ’ስ_ ኣይከፈቱ፤            ኣይገላበጡ። ኣምበይ’ስ ፈቲሾሞም፡ ንሰናጡ። ንዓኺ ኸዛርቡ’ንድ’ዮም_ ኣብ ዋኒኖም፤             ዘይጨበጡ! “ግብጻዊት ዲኺ፧” “ለብናን ዲኺ፧” “ሶርያዊት ዲኺ፧” ይብሉኺ፤                   ጽቡይ ስርሖም ከየስለጡ_ ወይ’ዞም ዓናናት! ሓበሻዊት ትግርኛዊት እኖይ ምዃንኪ’ኳ፤                       

Continue reading