Category: literature and poetry

ጠሰስታ ቀስስታ

  ተጋሕሸረት ዕንባባ፡ ስዕመት እትጽበ ጐርዞ ከናፍራ ዘውተረት፡ መቐረታ ዝገልሀት፣ እቲ ዝግታ ዝጸዓነ ጽምብላሊዕ፡ ርግበት መንገብገቡ በብሓደ ዝፍቀድ፣ ማለት ዝያዳ ክትጕህር ዘንበድብድ። ቀስስስ ኣቢሉ፡ ኣእጋሩ’ውን ብዝግግታ ዘርጊሑ፡ ኣብቲ ዝተገልሀ መዓሙቛ ኣብ መንጎ ሰዅዑ፡ ዓሊቡ ተጠንቒቑ።   ድሕሪ ነዊሕ ጠለስታ፡ መስለኒ ከምታ ኣተዓላልብኡ እግሩ ጠራኒፉ፡ ድምጺ መንገብገቡ ከይርብሻ መስለኒ ቀስስ’ሉ ተሲኡ ተዓዚሩ።   ኣነ ከኣ ካብታ

Continue reading

እስከ ሓንሳብ

 እስከ ሓንሳብ እስከ ሓንሳብ … እስከ ስቕታ እስከ ሓንሳብ … እወ ዝግታ እ… ሽ… ታ!! ምስ ናጽነት ምስ’ዛ መነን ክንደይ ኢና ንመጣጠን ንንእሳ’ዶ ንመዛዘን፧ ማዕረ ስማ ማዕረ ቃላ ማዕረ ዋጋ ማዕረ ገድላ እንተ ደኣ ነቢርናላ ከይንኣስና ከይዓንደፍና ክዳንና እያ… እወ… ማዕቀንና! እሞ ከምኡ… እንተዄንና ንቤት ልሄም ንታቦታ ጥዑም-ፈተ ኣይብሕታ ጸላኤ-ሰናይ ኣይጥምታ ከመይ ኢሉ’ሞ ከመይ’ሉ’ታ ረሃጽ-ደምና

Continue reading

ኣህጕራዊ መዓርፎ ናይ ነፈርቲ

ኣብ’ቲ ዓለም-ለኸ ሰፊሕ-ዘ’ዳራሹ_ መዓርፎ፤           ወይ መዕለብ ናይ ነፈርቲ ቀለም-ንቐለም መሸከል-ንመሸከል ዓሌት-ንዓሌት__ __ በብዓይነቶም’ዮም፤                                    ወዮም ተሳፈርቲ . . . ብኻ ተዘኪርኪ! መኰነናት ግምሩኽ፡ ንቫሊጃታትኪ’ስ_ ኣይከፈቱ፤            ኣይገላበጡ። ኣምበይ’ስ ፈቲሾሞም፡ ንሰናጡ። ንዓኺ ኸዛርቡ’ንድ’ዮም_ ኣብ ዋኒኖም፤             ዘይጨበጡ! “ግብጻዊት ዲኺ፧” “ለብናን ዲኺ፧” “ሶርያዊት ዲኺ፧” ይብሉኺ፤                   ጽቡይ ስርሖም ከየስለጡ_ ወይ’ዞም ዓናናት! ሓበሻዊት ትግርኛዊት እኖይ ምዃንኪ’ኳ፤                       

Continue reading

Tigrinya Books Contextualized: The Case of Abeba Tesfagiorgis Baatai’s Novels

Beyan Negash* April 12 2021 When reading early Eritrean novels, a reader is required to put the historical context in which a certain book was written. The reader’s perspective and contextual readings might give nuanced understanding of the work. In other words, Tigrinya literature readers must be compelled to keep the oral tradition way of

Continue reading

ጽባሓ ዘየፍርሓ

ኮኾብ ተስፋልደት* ኵሉ ግዜ ቈጸራ ኣብ ዝህልዋ፣ ምስኡ፡ ምስ እቲ ‘ልበይ’ እትብሎ ሰብ፥ ልባ ጥራይ እኹል ከም ዝዀነ ስለ ዘይነገራ፣ ዓይና ክትኰሓሕል ብዙሕ ግዜ እያ ተጥፍእ። ኣብ ቈጸራ ከኣ “ደንጒኺ” ’ምበር፣ “ክንደይ ደኣ ጸቢቕኪ መጺእኪ” ተባሂላ ኣይትፈልጥን። ካብ ዝተራኸቡላ ሰዓት ጀሚራ ብዛዕባ ዓይናን ከናፍራን ክዛረብ ክትጽበዮ፡ ብዛዕባ ሕልምታታ ክትዛረብ ክሰምዓ፡ ብዛዕባ ህይወቱ ከዘንትወላ ጽን ክትብሎ፡

Continue reading

ኣያታተይ

  ከመይ’ኮን ትህልዉ ኣያታተይ፧ ርስትታትኩም ኔረን ግራውተይ። ቁርይ እንካ በልኩ ከም’ዛ ዝደወኹ ፍስስ… እንካ በልኩ ብደወይ ከለኹ። ኣካ ኣይንርኣዮ ከም’ቲ ሽዑ! በዓል ልቢ-ልቡ፡ በዓል ብርዒ-ብርዑ ብዓል ሓቂ-ሓቁ፡ በዓል ርትዒ-ርትዑ ኣብ ዓይኒ ከእተዎ፣ ዓይኒ ሓያኺ ስኒ ኣብ ልቢ ከእተዎ፣ ልቢ ነኻሲ ዓጽሚ… ከም’ዛ ትማሊ፡ ቅድሚ ትማሊ ቅጅል ይብለኒ! ፈታውን ቀራብን ዓናኒዱ ረኣይን ሰማዕን ኣሰምቢዱ ሓመድ-ድበ ትብዓትና

Continue reading

ክሰርሓልካ’የ ሓወልቲ

ክሰርሓልካ’የ ሓወልቲ፤ ሓወልቲ ዘይንዝኽሪ ንምስክር፡ ርቡጽ ተስፋኻ ጽልሙት ጕዕዞኻ ፈራሕ ፍርሕኻ ሞት ሕልምኻ ዝነግር። ክሰርሓልካየ ሓወልቲ፤ ስፍሓቱ፡ ካብ ምድረ-ሓበሻ ክሳብ ላምፓዱሳ ጨንፈሩ ንምብራቕ ሲናይ ምድረ-በዳ፡ እምነ መሰረቱ ዓረ ኣብ ዓደ’ቦ ኣንቢረ ቀጸላ መንደቑ ድዉን ጽባቐኡ ብምድሪ ኑባ ኣቢለ፡ እንክሃንጾ፡ ሕልሚ ጸዋር ተጸባዪ እዋን፡ ዝጦመመ ኣእዛን ዝዓረቐ ክሳድ ዝተዓድየት ስድራ ኣብ ከርሱ ዝሓቝፎ። ኣሰር ጸሓይ ዘቋምታ

Continue reading