ኣያታተይ

  ከመይ’ኮን ትህልዉ ኣያታተይ፧ ርስትታትኩም ኔረን ግራውተይ። ቁርይ እንካ በልኩ ከም’ዛ ዝደወኹ ፍስስ… እንካ በልኩ ብደወይ ከለኹ። ኣካ ኣይንርኣዮ ከም’ቲ ሽዑ! በዓል ልቢ-ልቡ፡ በዓል ብርዒ-ብርዑ ብዓል ሓቂ-ሓቁ፡ በዓል ርትዒ-ርትዑ ኣብ ዓይኒ ከእተዎ፣ ዓይኒ ሓያኺ ስኒ ኣብ ልቢ ከእተዎ፣ ልቢ ነኻሲ ዓጽሚ… ከም’ዛ ትማሊ፡ ቅድሚ ትማሊ ቅጅል ይብለኒ! ፈታውን ቀራብን ዓናኒዱ ረኣይን ሰማዕን ኣሰምቢዱ ሓመድ-ድበ ትብዓትና

Continue reading

‘ሸኻ ስምልተ እንተዘይትመጽእስ… ኣበይ ምሃለኻ፧’ ዝኽሪ ፈለማን መወዳእታን – ዮሱፍ መሓመድዓሊ

*ኣኸድር ኣሕመዲን . . . ብፍላይ ኣብ ዝኽሪ ቅንያት ‘ቲ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ኣብ ኤርትራ ዝተዀልፈሉን፡ ተስፋ ዝተነብሮ መስርሕ ፖለቲካዊ ህንጸት ዝሓለቐሉን እዋናት. . .ስምካ እንክለዓል፡ ካብቲ ከም መሳርሕቲ፡ ከም ዓቢይ ሓው፡ ኣያን ንኡስን ኴንና ብሓባር ዝሰራሕናለን ዓመታት ምስንዳእ ጋዜጣ ጽጌናይ ነቲ ፈለማ ዝተላለናሉን መወዳእታ ዝተፈላለናሉን እዋናት እየ ዝያዳ ዝዝክር፤ ነናተን መዘክር ይነብረን! ትዝክር ኢኻ.

Continue reading

Abrar Osman has been named the winner of PEN Eritrea’s Freedom of Expression Award 2022.

  Abrar Osman, the well-known, award-winning Eritrean singer and songwriter, has won the PEN Eritrea Freedom of Expression Award 2022 for his four-decade of contributions to the advancement of literature and his resolute advocacy for democracy and freedom of expression through music. Abrar started his singing career in 1976 when he was a young freedom

Continue reading

ክሰርሓልካ’የ ሓወልቲ

ክሰርሓልካ’የ ሓወልቲ፤ ሓወልቲ ዘይንዝኽሪ ንምስክር፡ ርቡጽ ተስፋኻ ጽልሙት ጕዕዞኻ ፈራሕ ፍርሕኻ ሞት ሕልምኻ ዝነግር። ክሰርሓልካየ ሓወልቲ፤ ስፍሓቱ፡ ካብ ምድረ-ሓበሻ ክሳብ ላምፓዱሳ ጨንፈሩ ንምብራቕ ሲናይ ምድረ-በዳ፡ እምነ መሰረቱ ዓረ ኣብ ዓደ’ቦ ኣንቢረ ቀጸላ መንደቑ ድዉን ጽባቐኡ ብምድሪ ኑባ ኣቢለ፡ እንክሃንጾ፡ ሕልሚ ጸዋር ተጸባዪ እዋን፡ ዝጦመመ ኣእዛን ዝዓረቐ ክሳድ ዝተዓድየት ስድራ ኣብ ከርሱ ዝሓቝፎ። ኣሰር ጸሓይ ዘቋምታ

Continue reading

ኢቫን እቲ ዕሉልን፡ ቫሲሊ እቲ ጽሉልን

ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል* 24 ለካቲት 2022 ዝጀመረ ውግእ ሩስያ-ዩክረይን፡ ብብዙሕ መኣዝናት’ዩ ዝጥመት። እቲ ፍሩይን ጉሉሕን፡ ምስ ምስፍሕፋሕ ውድብ ውዕል ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ይተኣሰሰር። ሱር መሰረቱ እንተተበርበረ ግና፡ ጫሌዳታት’ውን ዘሎዎ ኰይኑ ኢና እንረኽቦ። ነዚ ሓጺር ትንተናዊ ጽሑፍ፡ ሓባራዊ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንኢትዮጵያ ከም ሩስያ፡ ንኤርትራ ድማ ከም ዩክረይን ጌርና ብምንጽጻር ከነንብቦ እምሕጸን።

Continue reading

እንታይ ኣሎዎ (እንታይከ ዘይብሉ) እዚ ግዜ…

ግርማይ ዮውሃንስ* ወርሒ መስከረም ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ብሰንኪ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ’ተን ልሳናት ህዝቢ ዝዀና ናጻ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ጋዜጠኛታተንን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ፍትሕን መሰልን ዝሓተቱ ኣባላት ባይቶን ዝወሰዶ ዓፋኒ ስጕምቲ ከም ጸላም ወርሒ ካብ ትጽብጸብ ነዊሕ ግዜ ኰይኑ ኣሎ። ድሮ ድማ 20 ዓመታት ሓሊፎም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ እዚ 20 ዓመታት ’ዚ ከኣ ገለኦም

Continue reading

Prof. Ghirmai Negash Named PEN Eritrea’s 2021 Freedom of Expression Award Winner

Eritrea’s foremost literary scholar and freedom of press advocate Professor Ghirmai Negash has been named the 2021 PEN Eritrea’s Freedom of Expression Award winner. The ceremony has been held virtually, Saturday September 18th, on the 20th anniversary of the ban of free press in Eritrea. PEN Eritrea’s Freedom of Expression Award is a yearly award

Continue reading