ይርጋኣለም ፍስሃ ተዓዋቲት ሽልማት ጆርጅ ኤልዘር (Georg Elser Prize) 2023 ኰይና።

  ሽልማት ጆርጅ ኤልዘር፡ ካብ 2001 ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት፡ ኣብ ከተማ ሙኒክ (ጀርመን) ዝዕደል ሽልማት ኰይኑ፡ ንዝኽሪ፡ ነቲ 1939 ዘይተርፍ መሲሉ ዘንጸላሉ ዝነበረ ካልኣይ ኲናት ዓለም “ንምክልኻሉ” ንኣዶልፍ ሂትለር ክቕንጽል ዝፈተነ ዮሃን ጆርጅ ኤልዘር ዝስሙ ጀርመናዊ ዝዕደል ሽልማት’ዩ። ስነ-ስርዓት እቲ ሽልማት፡ ኣብቲ ኣዶሉፍ ሂትለር ዓመታዊ መደረ ዘስምዓሉ ዝነበረ’ሞ፡ ንምቕንጻሉ ፈተነ ዝተገብረሉ ዕለትን

Continue reading

ርእሰ-ዘተ፤ ምስ ጽሞና

ክላ! ጥውይ-ጥውይ-ኣይትበል_ ቍልዕጽዕጽታ ይትረፍካ፤ ጽሞና! ዝነበረን-ዘሎን’ምበር፡ ኣብ መንጎና ሓድሽ-ነገር ኣምበይ ኰይኑ፤ እዚ ናይ ክልተና … ሎም’ስ ኣፍ-ደገ ብርሕዉ፤ እሕሕ-ምባል ከኣ ተራእዩካ፧ ኢዶእ! ማዕጾ ብርግጡ፡መስኰት፡ ብልኵቱ’ስ፤                                 በየናዮም’ዩ ጸጊሙካ፧ እቶ፥ ግባእ’ንዶ ግዳ ኣብ ሕጂ በጺሕካ፤ ወግዓዊነት’ውን ደሊኻሉ፧ ወረ ንስኻ! ንበር። ኣርሕብ’ሞ፤               ኣጣጥሕ ኣስተርሒኻ። እንታይ ዝኸውን’ዩ፧ ኣይትሰከፍ እንዲ’የ ዝብለካ! ‘ታይ ግዲኻ!! ግንብው’ስ-ዘይትብል፡ ሓደ ኣባሉ። ምልጋስካ መዓስ

Continue reading

ጠሰስታ ቀስስታ

  ተጋሕሸረት ዕንባባ፡ ስዕመት እትጽበ ጐርዞ ከናፍራ ዘውተረት፡ መቐረታ ዝገልሀት፣ እቲ ዝግታ ዝጸዓነ ጽምብላሊዕ፡ ርግበት መንገብገቡ በብሓደ ዝፍቀድ፣ ማለት ዝያዳ ክትጕህር ዘንበድብድ። ቀስስስ ኣቢሉ፡ ኣእጋሩ’ውን ብዝግግታ ዘርጊሑ፡ ኣብቲ ዝተገልሀ መዓሙቛ ኣብ መንጎ ሰዅዑ፡ ዓሊቡ ተጠንቒቑ።   ድሕሪ ነዊሕ ጠለስታ፡ መስለኒ ከምታ ኣተዓላልብኡ እግሩ ጠራኒፉ፡ ድምጺ መንገብገቡ ከይርብሻ መስለኒ ቀስስ’ሉ ተሲኡ ተዓዚሩ።   ኣነ ከኣ ካብታ

Continue reading

FORGETFULNESS: A Literary Technique in Abraham’s Short Stories

Aman Tekeste* Abraham T. Zere published a book entitled “KALIE SLE ZEYELO” in January 2020, which translates to “That is all there is” or “There’s nothing else.” This work, a compilation of 16 short stories authored between 2002 and 2014, spans 188 pages. In Eritrea, especially in Tigrigna literature, the literary tradition commonly gravitates towards

Continue reading

ፍጹም ሰላማውያን ዝዀኑ፣ ንኣሽቱ ተቓውሞታት ከይተረፉ ከቢድ ዋጋ እዮም ዘኽፍሉ።

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡

Continue reading

ካብዚ ናብ ዓደይ ሰላሳ ኪሎሜተር ጥራይ እዩ።

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡

Continue reading

ትርጕም ስመይ፣ “ዓለም-ትርጋእ” ማለት እዩ። 1ይቲ ደብዳበኣዊ መልሲ ይርጋኣለም ንሳቢና ብሪሎ።

WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብን፡ ምቕናዕ

Continue reading

“ኣብዛ ብሕትውቲ ህይወተይ፡ ናይ በይነይ ዓለምን ስርዓትን ክፈጥር ምደለኹ።” 1ይቲ ደብዳበ ሳቢና ብሪሎ፡ ን ይርጋኣለም ፍስሃ

  WIR MACHEN DAS (ሓርፋፍ ትርጕም-‘ኢሂናይ ደኣ ዘይንገብሮ! / ንገብሮን ፈረቓን’ምበር!’ )፡  ኣብ 2015 ካብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት፤ ባህሊ፣ ሳይንስ፣ ስነጥበብ፣ ጋዘጠኛነትን፣ ካልእን፤ ብዕላማ ዝተጠምራ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ዝመስረታኦ ሓልዮታዊ ትካል እዩ። ንብዙሕነት ከም ጸጋ ቈጺሩ ድማ ኣብ ስነጥበብ፥ ባህሊ፥ ወዘተ. ኣተኲሩ ይዓዪ። ናይ ስደትን ቅልውላውን ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መጻእተኛታት ጸሓፍቲ፡(ብፍሉይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ) ዝበቅዕ ደገፍ ረኺቦም ኣብ

Continue reading