“ሕልፈት”፤ ቍስልኻ ቀሊዓ እተርኢ ስራሕ

ገምጋም መጽሓፍ   “ሕልፈት”፡ በየነ ሰመረ፡ መልበርን፡ ኣውስትራልያ፤ 2018፡ 124 ገጻት።  “ሕልፈት”፡ 12 ሓጸርቲ-ዛንታት ዝሓቘፈት መጽሓፍ ብ2018 ብበየነ ሰመረ ንሕትመት በቒዓ። በየነ፡ ኣብ መእተዊ መጽሓፉ ንዝተፈላለዩ ቀጽላታት ትርጕም ሕልፈት እትብል ቃል ኣዀምሲዑ ይትንትን። ኣብ’ታ መጽሓፍ ቀሪበን ዝርከባ ዛንታታት፡ ደቂ ሃገሩ ይሓልፉዎ ንዘለዉ ብዙሕ ዝዓይነቱ ህይወት ዘንጸባርቓ ብምዃነን ድማ፡ እታ ቃል፡ ኣርእስቲ መጽሓፉ ንኽትከውን ከም ዝመረጻ

Continue reading

Eritrean Persecuted Journalist Yirgalem Awarded Writer’s Scholarship in Germany

“Among former fellow writers of the program included Svetlana Alexievich, Belarusian investigative journalist, essayist, and oral historian who won the Noble Prize in Literature in 2015.” Eritrean poet and journalist Yirgalem Fisseha Mebrhatu has arrived in Munich, Germany to start a one-year scholarship awarded by Writers-in-Exile Program of the PEN Deutschland (German PEN Center). Upon

Continue reading

Unfolding Conversation with Seyoum Tsehaye: Reminiscences of War and Archiving Missions

Eritrea’s iconic photojournalist, former freedom fighter and first director of the state TV, Eri-TV, Seyoum Tsehaye is one the 16 journalists languishing in Eritrea’s infamous detention centers. Seyoum had solo photograph exhibition in 1997 in Asmara. Following the exhibition, Arts Lens magazine (now out of print) interviewed him. JJ Noalwi from Asmara has sent us

Continue reading

ገምጋም መጽሓፍ መራግእቲ ብግርማይ ዮውሃንስ

“’ሕልሚ ድሕሪ ወፍሪ!’ ኢለ ዝሰመኹዎ ኣወንዚፈዮ ዝጸናሕኩ ሕልመይ ኣብ ቅድመይ መጺኡ ግትር ኢሉ . . . ‘ድሕሪ ወፍሪ ክምለሰካ’የ!’ ኢለ ዘተስፈኹዎን ዝተፈለኹዎን ሕልመይ ዝበለኒ ግን የገርም’ዩ።” ደራሲ፡ ግርማይ ዮውሃንስ፤ ኣሕታሚ፡ ቡክፎርላገት ኩርፐን (2018)፡ ISBN 978-91-88383-36-5 እዛ 210 ገጻት ዘለዋ ብጸሓፊ ግርማይ ዮውሃንስ ዝተደርሰት መጽሓፍ መራግእቲ፡ እኵባት ግጥምታትን ሓጸርቲ ጦብላሕታውያን ጽሑፋትን ዘጠቓለለት’ያ። ‘መሓፍስቲ’ ኣብ ዝብል ቀዳማይ ክፋላ 34 እኩባት

Continue reading

ውድድር ግጥሚ ቢቢሲ ትግርኛ፣ ብቝዓት ገጠምቲ ዘይኰኑስ ገምገምቲ ኣይተረኽቡን

ትዕዝብተይ ኣብ ገምጋም ውድድር ግጥሚ ቢቢሲ ትግርኛ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝጸውዖ ፈላሚ ውድድር ግጥሚ᎓ ብዓይነቱን ጆኦግራፊያ ዝርጋሐኡን፣ እሞ ከኣ ኣብ ክልተ ሃገራት ንዘሎ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ከሳትፍ ዝኽእል ከም ምዃኑ መጠን ትጽቢቱ ዓቢ’ዩ ነይሩ። ዕዉታት’ቲ ውድድር ተፈሊጦም᎓ ሓደ ካብቶም “ብዙሕ ዝተጸበዩ” ደያኑ–ዶክተር ዮሃንስ ኣሰፋው–ከም “ዘይተሓጐሰ” ምስ ሓበረን ብቐንዱ ከኣ ኣቦ-መንበር መማዪት ኮሚተ’ቲ ውድድር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል

Continue reading