ኣህጕራዊ መዓርፎ ናይ ነፈርቲ

No comments

ኣብ’ቲ ዓለም-ለኸ

ሰፊሕ-ዘ’ዳራሹ_

መዓርፎ፤

          ወይ መዕለብ ናይ ነፈርቲ

ቀለም-ንቐለም

መሸከል-ንመሸከል

ዓሌት-ንዓሌት__ __ በብዓይነቶም’ዮም፤

                                   ወዮም ተሳፈርቲ . . .

ብኻ ተዘኪርኪ!

መኰነናት ግምሩኽ፡ ንቫሊጃታትኪ’ስ_

ኣይከፈቱ፤

           ኣይገላበጡ።

ኣምበይ’ስ ፈቲሾሞም፡ ንሰናጡ።

ንዓኺ ኸዛርቡ’ንድ’ዮም_

ኣብ ዋኒኖም፤

            ዘይጨበጡ!

“ግብጻዊት ዲኺ፧”

“ለብናን ዲኺ፧”

“ሶርያዊት ዲኺ፧” ይብሉኺ፤

                  ጽቡይ ስርሖም ከየስለጡ_

ወይ’ዞም ዓናናት!

ሓበሻዊት

ትግርኛዊት እኖይ ምዃንኪ’ኳ፤

                       ዘይፈለጡ!!

እቲ ንሰርኖታት-ዝድብስ፡ ልሕታት፤

ሽቱ ፈረንጂኺ . . .

እቲ ሃሳስ ዝሕብሩ፡ ፈተኽ-ፈተኻዊ-ዝመስል

                         ጽጉው ውቅብና፡ ናይ ጐልፎኺ . . .

እቲ ፍቱግ፥ ስቡሕ፤ ቀምሽ-ዙርያኺ . . .

እንተላይ’ቲ ንሑፍ፡ ጥልፈ-ጥሉፍ

                        ኵታዊ ነጸላኺ . . .

‘ተን ደሃየን-ዘይስማዕ፡ ልስሉሳት ቅጽዓት፤

                        ጫማታት ናየ’እጋርኪ . . .

እቲ ለማሽ፡ ብፍሽ-ፍሽታኡ-ዘይጥበር፤

                        ትኽ፥ ገጥ-ዝበለ፡ ቴድሮሳዊ ቍናኖኺ . . .

እቲ ‘ን’ሰረ’ትኪን!’ ዘይድልዮ__

ምእኩል፥ ዕሩፍ_ብጥራጥ -ዘይስሕቕ፤

                        ሕያዋይ እነናኺ . . .

ይንቀለኒ!

ፊል-ፊል፥ ወጥ-ወጢ’ለ፤

                        ቀቅድሜኺ’ንካ ተሰራዕኩ . . .

ሰንኪ ስርኑቕ ሓበን’ዩ ነይሩ፡ ኣደዋ!

                       ኣመና፤ ስለ ዝዀራዕኩ!!

                      ተስፋማርያም ወልደማርያም

                       ምንጪ­­­­ ‑ ህያው ደብሪ (2019)

Print Friendly, PDF & Email