behind the bars

ናይ መጨረሽታ ርክብ ምስ ጋዜጠኛ ዳዊት ሃብተሚካኤል

ደሳለ በረኸት*   ኣብዛ ንእሽቶ ነርወጃዊት ከተማ ‘Bø’ (ቧ) ካብ ዝቕመጥ ክልተ ዓመት ኣሕሊፈ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ኣብ መጸበዪ ባቡር ዘጓነፈኒ ፍጻመ’ዩ። ባቡር ክሳብ ትመጽእ መጽሓፍ ከንብብ ስለ ዝደለኹ፡ ናብታ ብዙሕ ካልእ ቀንጠ-መንጢ’ውን ሒዛ ዝነበረት ዝተጠርነቐት ቦርሳይ ኢደይ ሰደድኩ። ነታ መጽሓፍ ክግንጽላ ክብል ግን፡ ሓንቲ ኣብ መንጐ እቲ ፊልዮታት ተቐርቂራ ዝጸንሐት ስእሊ ናብ ባይታ ጥብ […]

Continue Reading...

other

A Statement from the President

A Statement from the President, Prof. Ghirmai Negash In times of abysmally worsening political and human conditions in Eritrea, it was imperative that concerned advocates of human rights initiated PEN Eritrea. Pen Eritrea is an autonomous, non-partisan organization, and strives to give voice to the plight of all jailed journalists, writers and artists in the […]

Continue Reading...

files and records

ናይ ደረስቲ ናጽነት

“ናይ ደረስቲ ናጽነት” ብዕለት 27 ሕዳር 1992 ኣብ ከበብ ሰራሕተኛታት ኣስመራ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብግርማይ ነጋሽ  ግርማይ ነጋሽ ንናይ ደረስቲ ናጽነት ኣመልኪቱ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ክበብ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ግርማይ ነጋሽ፡ እታ ሓደስ ሃገር ንመሰል ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝለዓለ ጠመተ ክትህቦ ኣስሚሩሉ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ዝርአ ጭቆና ናጻፕረሰን ሓሳብካ ምግላጽን ድሕሪ ምዝርዛር ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ገና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናጽነት ንዝተገንዘቦ ርድኢት ብኸምዚ ገሊጹዎ ነይሩ፤  “ብሕልፊ እኳ ደረስቲ ‘መንግስትና ከይነቐይሞ’፡ ወይ’ውን […]

Continue Reading...

literature and poetry

ኣናብባይ ን”ሃብቱ ነዳቓይ”

ኣብርሃም ተስፋልኡል* ሃብቱ ነዳቓይ ትርኢቱ ብጸሓይ በሲሉ ዓይኑ ብድኻም ሰሊሉ ብስዋ ግን ተሸምጊሉ ሃብቱ … እናተመልሰ ቤቱ ወርሒ ወጽያ… ቅርኒብ ዓይኒ ተዃሒላ ዓውዲ ቀውዒ ተመሲላ ርእያቶ ርእዩዋ ስሒቑ ስሒቓ ብኡ-ብኡ ተብተብ ኢሉ ናብታ … ናብ … ናብ ጸማልያ መብራህቲ ሽሮ’ታ ድስክልቲ ሰበነ ቍንንቲ ብትንፋስ ትመውቕ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ሉቺ ተጸብያቶም ከም ወትሩ ብዓቕሊ ምንኻስ ኣምሲሉ […]

Continue Reading...

meanwhile

The Dissident Blog

In collaboration with PEN Eritrea, PEN Sweden’s Dissident Blog devoted a special issue (16) to the state of the media in Eritrea and Ethiopia. Click here to read the following articles in The Dissident Blog 1. “The culture is in the hands of those who toe the line” by Abraham T. Zere. 2. “You can’t wake […]

Continue Reading...

literature and poetry

​ቅዋመይ

ቅዋመይ መንቀጽ ደመይ ከመይ ከመይ? ቀሪብኪ ኔርኪ ክትኣትዊ ዓዲ ትኽ ኢልኪ ከይትኸዲ ተኣሊኺ እንዳ እቲ ወዲ ፈቲኽዮ ዲኺ ብግዲ? ደንጒኺ ኣብ መገዲ እስከ ድሃይ ስደዲ ቅዋመይ ፈውሲ ሕማመይ ከመይ ከመይ? ኣይቆቡዕ ኣይሮቡዕ ንዒ እባ ሓዳር ግበሪ ንዒ እባ ኣመሓድሪ ንዒ መስከረም ንዒ ጥሪ ብፈረንጂ ዲኺ ብሓበሻ ትቘጽሪ? ቅዋመይ መንቀጽደመይ ከመይከመይ? ዶር/ ርእሶም ሃይለ ምንጪ– ዕንክሊል (2002) « GO BACK

Continue Reading...

files and records

The freedom of the Writer

Particularly, the writers will have to be alert against becoming victims of a paralyzing “self-censorship” that expresses itself in thoughts such as, “we should not offend our government,” or “maybe our government will not like this,” or “if I write this, people will think this.” One may ask the question “Why?” The answer – as […]

Continue Reading...

files and records

ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ፡ እምረታዊ መቓን ንሓርነት

“ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዉ ህዝብታት ንዓሰርተታት ዓመታት፡ አረ ገሊኡስ ንዘመናት ዝኣክል ብናይ ውሽጥን ወጻእን መበቆል ዘለዎ ጭቆና ተሳቕዮም እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ንሰብ-መዝን ገዛእትን ብዘይሕቶ ኣሜን ኢልካ ናይ ምእዛዝ ባህሊ ከምዝሰርጽ ተገይሩ’ዩ። ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ድማ፡ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ወጻኢ ክህልዉ ብዝኽእሉ ማሕበራዊ ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሃይማኖታዊ ትካላት’ውን ከይተረፉ፡ ብደይመደይ ተዳኺሞም ጽግዕተኛታት ከምዝኾኑ ተጌሮምን፣ ወይ’ውን በቶም […]

Continue Reading...