“ነቦኻ”

ኣብቲ መንገዲ ኣርብዓ ‘ይሓይሽ’ ኣብ ዝበለቶ ተጸጊዓ ዝፍቀዳ ሳናቲም ኣብ ቅድሚኣ ዝርካቡ ጕልባባ ንወዳ ኣማሚቛ ድንን ምሽክንክን ሓዊሳ ናብቲ ቀዝሒ ኢዳ ልኢኻ ዕሸላ ክትዕንግል ስለ ዝነበራ ከይፈተወት ከምኡ ጌራ ጌና ብሓራሳ’ያ ሓጋዚ ስኢና ዝርንዛሕ ነቢዓ ዕድላ ኣማሪራ “ሓራስ ጓል ማርያም” ዘበላ እንሆ ሕጂ ዓዂኹላ የጻውታ ኣሎ የዕልላ “ማማየ’ቲ ጅንሒ ከልኤኪ” “እንታይ?” “ከምጂ” ዝጸምለወ ገጻ ተስፋ

Continue reading

​ዘይተጽዓዲ ፍስሃ ዮሃንስ (ጆሽዋ)

ኣሮን ብርሃነ*   ኣብ ዓለመ ስነ-ጥበብ፡ ጋዜጠኝነትን ሰርከስን ኤርትራ ተገዳስነት ንዘለዎ ሰብ፡ ተወሳኺ መብርሂ ዘየድልዮ ስም እንተልዩ ፍስሃ ዮሃንስ (ጆሽዋ) ጥራሕ’ዩ። ኣብዞም ዓውድታት ኢዱ ዘሕለፈሎም ስራሓት ብዙሓትን ድሙቓትን ስለ ዝዀኑ። ጆሽዋ ኣብ 1959 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ፡ ኣብ 1977 ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰሊፉ። ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ተመዲቡ ሞይኡን ዓቕሙን ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ገይሩ። ኣብ መፋርቕ 80ታት

Continue reading

​ኣበሳ ኵናት

ተዓዋቲት ፍሉይ ሽልማት ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት 1999 ኣበሳ ኵናት ሓደ ነገር ጓዚሙ ሓደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሓደ ነገር ኣቃሊሑ። ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝዋሰቡላ ኣብ ቅርዓት ሂወትን ሞትን ኣብ ወሽመጥ ጥፍኣትን ልምዓትን ኣብ ስንጭሮ ሻቕሎትን ሰላምን ….ተቐርቒሩ ሓደ ነገር ተዳህዩ። ሽዑ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ…. ጭዓን ሰራውን

Continue reading

​ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ፣ እቶም ዝ’ናፈቑ ዶ እቶም ዝናፈቑ?

ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል* ንኽእሰሩ (ወይ ብእሩም ኣዘራርባ ኣብ ቤት ንኽሕየሩ ዝገበሮም) ጠንቂ እንታይ ነበረ? ዝምድና መንግስቲ ኤርትራን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን’ከ ኣብቲ ጉዳይ ከመይ ከመይ ጌርካ’ዩ ክግለጽ ዝከኣል? ናይ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ካብ ስልጣን ምውራድ፣ ፖሊቲካዊ ጥራይ ድዩ ወይስ ሃይማኖታዊ ዛዕባ’ውን ኣለዎ? ንምዃኑ ኣቡነ እንጦንዮስ ከም ሰብ ብኸመይ ይዝከሩ? ዝብሉ ሓሳባት ሒዝና ኢና ሰለይ ክንብል። ንፈላሲ

Continue reading

ማቴዎስ ሃብተኣብ (ማቹ) ኣብ ዘለኻዮ

የዕብዮ ገብረመድህን* መተዓብይተይ መሳርሕተይ ነበርን ማቴዎስ ሃብተኣብ ገብረጊዮርጊስ፡ በታ ካብ ብንእሽቶኡ ዘዕበየቶ “ማቹ” እትብል ሳጓ’ዩ ዝፍለጥ። ኣብ መንጎ ቀረባ ኣዕሩኽቱን ፈለጥቱን’ውን ክሳብ ሎሚ በታ ሳጓ’ቲኣ’ዩ ዝለዓል። ቦኽሪ ንወለዱ ማቴዎስ ኣብታ መበቈል ዓዱ’ውን ዝዀነት ጎዳይፍ’ዩ ብ1974 ተወሊዱ። መባእታ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ጎዳይፍ፣ ማእከላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና፣ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሓላይ ድሕሪ ምምሃሩ ድማ ኣብ

Continue reading

ብድሆታት ምግላጽ ክዉንነት ኣብ ‘ተደጐል’

ቴድሮስ ኣብርሃም* ተደጐል ብማሕሙድ ኢብራሂም ተደሪሳ ብ2014 ንሕትመት ዝበቐዐት ልብ-ወለዳዊት ታሪኽ ኰይና፡ ኣብ ዳሕረዋይ ገበር እዛ መጽሓፍ ኣለምሰገድ ተስፋይ ንብቕዓት ደራሲ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ገሊጹዎ ይርከብ፤ “ሳሕቲ ዝቕልቀሉ፡ ንኻልኣይ ቋንቋኦም ዓይነታዊ ኣበርክቶ ዘወፍዩ ደረስቲ ኣለዉ። ፖላንዳዊ ጆሴፍ ኮንራድ ኣብ 20 ዓመቱ ንዝተላለዮ ቋንቋ እንግሊዝ ብስጕምትታት ንቕድሚት ወንጭፍዎ’ዩ። ማሕሙድ ኢብራሂም ድማ፡ ኣብ 15 ዓመቱ ንዝተማህሮ ቋንቋ ትግርኛ፡

Continue reading

​The Eritrean “free” press: A classic example of Orwellian Newspeak

Daniel R. Mekonnen Often times, media is described as the fourth pillar of government, the other three being the legislative, the executive and the judicial pillars. Media plays a crucial role in restraining government authority and ensuring the ideals of “checks and balances,” by shaping public opinion and by blowing the whistle when government power

Continue reading