Category: literature and poetry

ድሕሪ ሞት ኣቦኻ

ቅንየት 1 ኣያይ ሮሜር ሰዓቱ ጕድጓድ መረብዓቱ   ሞት ምስ ወደሰ ኣቦይ’ውን መለሰ ኰይኑ ጥንቅልዒት ብዘይከበሮ ብዘይጣቕዒት   ግዜ’የ በጃኻ ጐርጕራ ጁባኻ   ግዜ ጁባኡ ጐርጒሩ እዝጊ ዋንኡ ሽሩፍ ስኢኑ ግን’ቲ ዘይሕለል ኣያይ ሓየቴ ብኑዛዜ ወዲሱኒ ወያ ሰዓቴ   2 ወዳስን ተወዳስን ኰይኖም ፈዳስን ተፈዳስን ኣብቲ ጸጥ ዝበለ እዋን ሓመድ ድበ ወያ ኣቕሓ ውርሻ ብቂምቂምታ

Continue reading

ብርሃን ዘፍርሖ መንፈስ

መሬት ኣማን ኢልና፡ ብድቁስና ከይንዝመት ብዕሸላትና ከይንጭወ መጻኢና ከይጽልምት ካብ ድቃስና ብቕብጥር፡ ንኽንበራበር ንዕሸልነትና ብሰለይ፡ ክሳዕ ንተርር፡ ፈቲንኩም ከተእትዉና ዓዲ እሾኽ እናኣለኹም ፋኑስ ብምውላዕ እንረግጾ መገዲ።   ምስጋና ኣድጊ ርግሒት ኰይኑ ጻውዒትኲም ሰማዒ፡ ብርሃንኲም ዝርኢ ኣልቦ ተሳኢኑ። ኣብ ክንድኡስ፡ ገሌና፡ ኣንታ’ዞም ዓያሹ ዘይጠፍአ ንብረት ዝእልሹ ህድኣትዶ ሃደሞም ኣያኦም ዘይሰምዑ ሰይጣን ዶ ሰሪርዎም ቤቶም ዝድውሹ ኢልናኩም

Continue reading

“ቦሪን ኰይነ… ኢንጆይ ክኸውን ደልየ”

ብቴድሮስ ኣብርሃም ሓጻር-ዛንታ “ኢሂ ተገባሪት… ብሰንክኺ ድቃስ ክንስእን? ንባዕልኺ ኢንጆይ ኰይንኪ ንሕና ክነንባሁቝ።” “ተዝርከብስ ንዓይ ምሓሸኒ። ኣይትደቅሲ ኢለ ድማ ኢድኪን እግርኽን ኣይኣሰርኩኽን። ኣሕልፍና ጥራይ ሕጂ… ኣብ ኣፍ ማዕጾ ኰይንኪ ጀላዕላዕ እናበልኪ ሰብ ከይተተስኢ።” “ኪዲ ኸዛብ… ምስ’ዚ ሓለንጋይ ቅዙፍ ኣምሲኺ እንታይ ከይትስእኒ።” “ካብኣ ነጢርኪ ድማ ናባይ መጺኺ ሕጂ? እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኺ ግን?” “ምዃን ሓንቲ ፋራ

Continue reading

The Tigrinya short story in Eritrea: emergence and development of a genre

“Short story competitions produced significant results during the armed struggle for independence. As discussed below, even after Eritrea’s Independence literary competitions continued to play a key role in promoting short story writing. The three competitions held in Sahl between 1985 and 1987 led to the emergence of many new writers.” The Tigrinya Short story in

Continue reading

ማመት

ማመት እትብሃል ኣመንዝራ ነበረት፣ ባዕላ ንነብሳ መሰንቆ እቲወቅዕ፣ ዓዳ ቀላይ በዓልቴት፣ ኣቦኣ ጸባኡ። ማመቴ ጓል ኣቦይ ጸባኡ ሓደ ፈርጊ ሓደ ቀራናኡ ሓደ ጣዕዋ ሓደ ዝራብዑ ሓደ ያሒት ሓደ ገበታኡ ሓደ ፈርጊ ሓደ ቀራናኡ መንግስተ ሰማያት ከም ዝቦኡ።     ማመቴ ጓለቦይ ሰንሰለት ወሽፍያ ጡባ ዘየትከለት ገልገል’ያ ልጓም ዘየልዓለት ኲናት ጋዞ ናይ ሓማሴን ስሕለት።    

Continue reading

ፋልመይቲ ፍቕሪ

ሓጻር ዛንታ ሽሕ’ኳ ሎሚ ተጋዳላይ ኮይነ፡ ካብታ ኣብሊጸ ዝፈትዋ ከተማ ከረን ኣማኢት ኪሎ ሜተራት ርሒቐ ኣብ’ዚ ኸርፋሕ ጎቦታት ሳሕል እንተ ሰፈርኩ፡ እቲ ኣብኣ ዘሕለፍኩዎ ምቁር ትዝታታት ንእስነት ክሳብ ሎሚ ኣይረሳዕኩዎን። እዋይ ብኡነት! ኣብዚ ጭው ዝበለ ሓውሲ ምድረበዳ ካብ ዝኣቱ ሸሞንተ ዓመት ኣሕሊፈ ወደይ! ኤእ … እንታይ’ሞ ይገበር … ይኹን’ምበር፡ እዛ ፍልይቲ ፍጻመ እዚኣ ሓንቲ ኻብተን

Continue reading

እንተዝጕብዝ ነይሩ!? …

ኵሉ ሃርፎት’ዩ ትምኒት መጻኢ ዘቋሰየ ቍልዕነቱ ብሕንቃቐ ምስ ዛረየ ኣካላቱ ዓዂኹ ምስ ረኣየ ትልሚ ፍልጠቱ ብምርጫኡ ምስ ዛረየ   ድሌቱ ሰሚሩ ኣብቲ ቀጽሪ ‘ተዝጽንበር ብመሰሉ እንተ ዝእከብ እንተ ዝመክር እንተ ዝካታዕ ንማእሰርቲ ኣቦ መንበር   እንድዒ’ኳ እንተዝውዕላ እታ ዕለት ካብ መደቀሲኡ ተገዲዱ እንተዝውሰድ ዓለም ምረኣናያ እንታይ ከምትፈርድ?!   ዘይከውን’ዩ ኰይኑ ግዜ ቍሩብ ውሒዳ ጽባሕ ከይትኸውን

Continue reading

ሕንግሮ

ሕንግሮ ተባሂሎም ሕንግሮ ኢሎምና ሕንግሮ ኢልና   ሕንግሮ ዝበልናዮም ሕንግሮ ክብሉ እዮም ሕንግሮ ንዘድልዮም   እዛ ወርሒ እንብላ ኣብ ልዕሌና ዘላ ኣመሪካ ሮኬት ሰንድያ ሃሪማታ ይብሉና   ሩስያ’ውን ስፑትኒክ ሰንድያ ስሒታታ ይብሉና ዝስንዶ እኳ የብልናን ብሕንግሮ ግን መን ከማና   ደጊም ንሕና ተሓናጊርና ኣሽንኳይ ወርሒ ጸሓይ’ውን ኣብ ኢድና ከነእትዋ ኢና ከነእቱዋ ቍሩብ እሞ ትዝሓለልና/ከነእትዋ ኢና!

Continue reading