blog

ምጽላል

ክብሮም ደሞዝ* ሓምለ 5 2020 ድምጺ ምጽላል ጥራይ’ዩ ዓው ኢሉ ዝስማዕ ነይሩ።  እቶም ካብ ምእራይ ዕንጨይቲ ዝተመለስና፡ ብድኻምን ጥምየትን ተሰኒፍና ብምንባርና፡ ኣብቲ ከም እቶን ዝልብልብ ሑጻ ዛሕ በልና። ምጽላል፡ ነተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ማይ ንኽህባና እናተደህየት፣ ንሳ ድማ ድራር ክትቅርበልና ሸበድበድ ትብል ከምዘላ ካብቲ ሸፋሕ ሸፋሕ ድምጺ ተበጊሰ’የ ብሓሳበይ ቀሪጸዮ። ዓይነይ ቛሕ ኣቢለ ክርእያ ዓቕሚ […]

Continue Reading...

blog

ተጽዕኖ ዓፈንቲ ስርዓታት ኣብ ቋንቋ

ኣብርሃም ተስፋልኡል* ሰነ 20-2020 ምንቍልቋልን ምሽሕካርን ቋንቋ፡ ኣብ ርእሲ ካልኦት ዝውቱራት መዐቀኒታት ከም እኒ ቍጠባ፡ ምስፋን ሕጊ-ኣልቦነት፡ ብኽነት ወዘተ. መስፈሪ ውድቀት ሓደ ስርዓት’ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ፡ ገለ ውሱናት ዓመታት ከም መርኣያ ብምውሳድ፡ መራኸቢ ብዙሓን፡ ቃለመጠይቓት፡ መደረታት፡ ኣኼባታት. . . ካብኡ ሓሊፉ’ውን ናይ ተለፎን ጻውዒታት፡ ናይ ኣብያተ ጽሕፈታት ኰነ ኣገልግሎታት ትካላት ዝርርባት ብምስትብሃል ደረጃ […]

Continue Reading...

blog

ወግዒ “እተዓመጸት ኤርትራ”

ሃይለ ቢዘን* ግንቦት 11፡ 2020 እዚ ጽሑፍ ወግዒ እዩ። ወግዒ ብቛንቋ ስነ-ጽሑፍ፣ ንሓደ እትርእዮ ክዉን ነገር ወይ ፍጻመ ብዝተቐጀለካ ምግላጽ’ዩ። እዚ ጽሑፍ፡ ንቕብኣ ዝተዓመጸት ኤርትራ፡ ብህርመት ብራሽ፣ ብቓና ውህደትን ነጽጊ ሕብሪን፣ ብድምቀትን ህሰትን ብርሃን ወዘተረፈን ስነ-ቅብኣዊ ህየሳ ንምሃብ ኣይኰነን። ወግዒ እዩ። ሓደ ንርግእቱ ብኽምስታ ዘሰነየ፡ ናብቲ 140×200 cm ዝዓቐኑ ጻዕዳ ሽዕር ዘፍጠጠ ቀብኣይ፡ ኤርሚያስ ዕቝበ’ዩ […]

Continue Reading...

blog

The 2020 Manifesto of Eritrean Scholars and Professionals in the Diaspora

With a government that commits horrific human rights abuses against its own people, plays reckless political games in regional affairs, amidst the ongoing spread of COVID-19 pandemic and a country with one of the weakest health systems, Eritrea is currently exposed to unprecedented humanitarian and political crisis. We, the undersigned 95 Eritrean Scholars and Professionals, […]

Continue Reading...

blog

በየነ ሃይለ ኣብ ዝኽሪ ሻውዓይ ዓመቱ፤ “ንሕና’ውን ኣይጸገብናካን በያን”

 ኢሳያስ በየነ* እዚ ጽሑፍ ብምኽንያት ዝኽሪ በየነ ሃይለ እተዳለወ እዩ። በየነ ሃይለ ካብ ዝዓርፍ እንሆ ሎሚ ዕለት 29 ሰነ ሻውዓይ ዓመቱ ይገብር ኣሎ። ድሕሪ’ዚ ኵሉ ዓመታት፡ ተመሊሰ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዘዕልለንን (ዘዕልለናን) ዝነበረ ዕላላት’ሞ ዝምዝግቦም ዝነበርኩ ተመሊሰ ክርእዮም ፈቲነ። እቲ ዕላላት ጥራይ ዘይኰነ እቲ ሃዋህው’ውን እዩ ጎፍ ኢሉኒ። በየነ በቲ ህዱእን ትሑትን ዝበለ ድምጹ፡ ዘይርብሽ […]

Continue Reading...

blog

ምትርጓም ኪበዝሕ ከሎ

እዮብ ብእምነት* ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ ሓደ ትጉህን ህንጡይን ሓድሽ ጸሓፊ፡ ነቲ ብእንግሊዝኛ ዝቐሰሞ ትምህርቲ፡ ናብቶም ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ከስግር ስለዝደለየ እዩ ዚመስል፡ ትርጕም ሓያሎ ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ናብ ትግርኛ  ኪሓትት ጀሚሩ። ምኽሪ እተሓተቱ ድማ በብዚመስሎም ነቶም ኣብ ትግርኛ ቃል የብሎምን ዝበልዎም ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ናብ ኣምሳያኦም ትግርኛ ይቕይር’ዩ ዝበልዎም እተሓናገሩን እተሓናዀሉን ቃላት ለገሱሉ። ሽዑ፡ […]

Continue Reading...

blog

The Colonial Museum is Reopening in Italy and We Have Questions

Timnet T. Gedar* Recently, the conversation on museums has been revolving around “restitution,” “compensation,” and “decolonization.” Even while most have failed to repatriate objects, many former colonial powers are beginning to acknowledge the damage they have inflicted on others. In the United States, there is a new National Museum for African American History and Culture […]

Continue Reading...

blog

ቍሩብ’ዶ ኣይምጸናሕካን ኣያ ተኪአ?

ኣብርሃም ተስፋልኡል* ሚያዝያ 15፡ 2019 ቅድሚ ናጽነት ኣቦ-መንበር ማሕበር ረዲኤት ኤርትራ (ኤራ)፣ ኣብ ፈለማ ናጽነት ሓላፊ ማእከል ወፍሪ ኤርትራ፣ ድሒሩ ድማ ኣማሓዳሪ ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ፣ ከምኡ’ውን ኣቦል ቦርድ ምስንዳእ መጽሔት ሕውየት ዝነበረ ገዲም ተቓላሲን ጸሓፊን ተኪአ በየነ᎓ ኣብ መበል 78 ዓመቱ᎓ 13 ሚያዝያ ናብ ሰንበት ዘውግሕ ለይቲ ከም ዝዓረፈ ድሮ ኣብ ኵሉ ተባጺሑ ኣሎ። መርድእ ተኪአ በየነ ከምቲ ንዅሎም […]

Continue Reading...