Category: blog

እት ከፈን ለትበደለት ሰማዲት ዐሸል

Response to COVID-19 and One Day Eritrea series 4 ሉላ መ. ዓሊ Nov. 25, 2020 ዐድ ራኪ ለእግል ስኒን ልታከወ ለዐለው ፈርሐቶም ዱረ ክምሰል መጽአ ተመት እሎም። አስቡሕ  መርዓዊሆም  እንዴ  አስመደው ዐቅድ  እግል ልውደው  መእዙን ልታከው  ዐለው። ዐድ ወለት  ወዐድ  ሕጻን  አቃርብ   ወዲብ  ሐቴ  አካን  ሰበት  ነብሮ፡ እምበል  ሰብ  ኖስ  እስዎምቶም  ዐድ  ወለት  ወእስዎምቶም  ዐድ 

Continue reading

صِراعي مع فيروس كورونا

Response to COVID-19 and One Day Eritrea series 3 الإسم:أفراح اسماعيل مَرت تِسعةُ أشهُر علي قدومي لمصر…… بعد شهرين إذ بجائِحة كوفيد 19  تعم العالم….. لم أهتم بها في بادئ الأمر، إلي أن اصبحت تقتل المِئات من البشر…. هذا ما تم تداوُله في وسائل الإعلام كافة .  في ذلك الوقت كُنت قد بدأت العمل في

Continue reading

ስራሕ መንግስቲ ብትዕግስቲ

Response to COVID-19 and One Day Eritrea series 2 ዮኤል ተወልደ Nov. 16, 2020 ሓደ ንግሆ ታሕሳስ 1999 ካብ ቤተይ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምውጽአይ፡ “እውይ ይገፉ ኣለዉ!” ሰማዕኩ’ሞ፡ ኣይምልከተንን’ዩ ብምባል ደረተይ ነፊሐ ካብ ቤተይ ነቐልኩ። ቅጽበት፡ “ደው በል!” ሰማዕኩ። ኣይሰጋእኩን። እታ መንግስተይ ኣሚኑ ዝሃበኒ ብ‘ሽዳ’ እትፍለጥ መንቀሳቐስየይ ክጥቀመላ ምዃነይ ቍሩብ ሓጐስ ተሰምዓኒ’ሞ፡ ምሽት ኣቢለ ሃብኩዎ።

Continue reading

እምበል ዘንብ

Response to COVID-19 and One Day Eritrea series 1 ከዲጃ መሐመድ Nov. 14, 2020 ሼኽ ሓምድ እግለ ሸቃለ፡ “ግድም አነ ፈጅር ህዳይ ህላ ዲቡ እግል እትአኸር ቱ። ለጃርዲን ማይ ለተሐዜ  አስቱ ወሱግማ ለትገይስ እንዴ አዳሌኩመ ጽንሖ። ለመኪነት እግል እንደእ እትክምቱ” እንዴ ቤለዮም  ትፋነዮም። ወእብ መኪነቱ አስክ ዐድ ተሀርበበ ምኖም። ፊነ በዓል-ዳር ተ እት ኢኮን እሎም

Continue reading

ድሪተ ኦክተበር

ሺሻይ ሽመንዲ* ሓምለ 9 2020 ሰለስተ ጥቅምቲ እንክትመጽእ ኣብ ነብሰይ ዝክዖ ዝተሓናፈጸ ስምዒት ኣሎ። ከምቲ ብዙሕ እዋን ዝገብሮ፡ እንተ ፈዀሰኒ ብማለት ነቲ ዝተሰመዓኒ ቀዘዝታን ዝኽርን ንምሕንጣጡ’የ ዝፍትን። ሕጂ’ውን ኣብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ወረቐት ኣፍጢጠ፣ ነቲ ቅዘተይን ዝኽሩን ክገልጽ ዝኽእል ቃላት ኣይስእንን እኸውን እናበልኩ’የ ዝእልሽ ዘለኹ። ከም ዝመጸለይ እሓናጥጥ’ሞ፡ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝረኽቦ ዘለኹ ጽሑፍስ ንጋድምን

Continue reading

ምጽላል

ክብሮም ደሞዝ* ሓምለ 5 2020 ድምጺ ምጽላል ጥራይ’ዩ ዓው ኢሉ ዝስማዕ ነይሩ።  እቶም ካብ ምእራይ ዕንጨይቲ ዝተመለስና፡ ብድኻምን ጥምየትን ተሰኒፍና ብምንባርና፡ ኣብቲ ከም እቶን ዝልብልብ ሑጻ ዛሕ በልና። ምጽላል፡ ነተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ማይ ንኽህባና እናተደህየት፣ ንሳ ድማ ድራር ክትቅርበልና ሸበድበድ ትብል ከምዘላ ካብቲ ሸፋሕ ሸፋሕ ድምጺ ተበጊሰ’የ ብሓሳበይ ቀሪጸዮ። ዓይነይ ቛሕ ኣቢለ ክርእያ ዓቕሚ

Continue reading

ተጽዕኖ ዓፈንቲ ስርዓታት ኣብ ቋንቋ

ኣብርሃም ተስፋልኡል* ሰነ 20-2020 ምንቍልቋልን ምሽሕካርን ቋንቋ፡ ኣብ ርእሲ ካልኦት ዝውቱራት መዐቀኒታት ከም እኒ ቍጠባ፡ ምስፋን ሕጊ-ኣልቦነት፡ ብኽነት ወዘተ. መስፈሪ ውድቀት ሓደ ስርዓት’ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ፡ ገለ ውሱናት ዓመታት ከም መርኣያ ብምውሳድ፡ መራኸቢ ብዙሓን፡ ቃለመጠይቓት፡ መደረታት፡ ኣኼባታት. . . ካብኡ ሓሊፉ’ውን ናይ ተለፎን ጻውዒታት፡ ናይ ኣብያተ ጽሕፈታት ኰነ ኣገልግሎታት ትካላት ዝርርባት ብምስትብሃል ደረጃ

Continue reading

ወግዒ “እተዓመጸት ኤርትራ”

ሃይለ ቢዘን* ግንቦት 11፡ 2020 እዚ ጽሑፍ ወግዒ እዩ። ወግዒ ብቛንቋ ስነ-ጽሑፍ፣ ንሓደ እትርእዮ ክዉን ነገር ወይ ፍጻመ ብዝተቐጀለካ ምግላጽ’ዩ። እዚ ጽሑፍ፡ ንቕብኣ ዝተዓመጸት ኤርትራ፡ ብህርመት ብራሽ፣ ብቓና ውህደትን ነጽጊ ሕብሪን፣ ብድምቀትን ህሰትን ብርሃን ወዘተረፈን ስነ-ቅብኣዊ ህየሳ ንምሃብ ኣይኰነን። ወግዒ እዩ። ሓደ ንርግእቱ ብኽምስታ ዘሰነየ፡ ናብቲ 140×200 cm ዝዓቐኑ ጻዕዳ ሽዕር ዘፍጠጠ ቀብኣይ፡ ኤርሚያስ ዕቝበ’ዩ

Continue reading

The 2020 Manifesto of Eritrean Scholars and Professionals in the Diaspora

With a government that commits horrific human rights abuses against its own people, plays reckless political games in regional affairs, amidst the ongoing spread of COVID-19 pandemic and a country with one of the weakest health systems, Eritrea is currently exposed to unprecedented humanitarian and political crisis. We, the undersigned 95 Eritrean Scholars and Professionals,

Continue reading