Month: September 2017

“ዝነገሰ ንጕስና ዝበረቐት ጸሓይና” እንስሳዊ ፍልስፍና ቀዳሞት

ማቴዎስ ሃብተኣብ* ውክልና፡ ምጥባቕ እምበር ምጥቓዕ ኣይኰነ!! ሰባት ናብ’ዛ ዓለም ካብ ዝመጹ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ፡ ብዝተፈላለየ መንገድን ብዝተፈላለየ ደረጃን ህይወቶም ብሓባር ክመርሑ ከም ዝጸንሑ ኩሉ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ዝዛረበሉ ሓቂ እዩ። ኣብ ጥንታዊ ሕብረተ-ሰብ ዓለምና፡ ሰባት ብደረጃ ጭፍራ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ድማ ብደረጃ ሃገር ተጠርኒፎም ይጒዓዙ ምህላዎም ርዱእ እዩ። እዚ ጥርናፈታት’ዚ ምስ ዓቕምን ተሞኲሮታትን እቲ ኣብኡ

Continue reading

ዕላል ጋዜጣ ቀስተ-ደበና ምስ ጋዜጠኛን ሰኣላይን ስዩም ጸሃየ

ኣቐዲምና ስዩም ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካና ብስም ኣንበብትና ነመስግነካ። ኵነታት ኣተዓባብያኻን ናብ ሜዳ ኣሰላልፋኻን ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ መዕለልካና’ዶ ? ኣነ`ውን ኣቐዲመ አመስግነኩም። ኣብ ኣስመራ`የ ዓብየ፡ ኣደይ ኣሓት ጥራይ ዝነበርኣ ኣደኣ ዘዕበየታ ዘኽታም ኰይና፡ ኣቦይ ተጠኒሱ እንከሎ ኣቦኡ ዝሞቶ፡ ኣደኡ ግና ብንእስነታ ርእሳ ላጽያ ዘዕበየቶ፡ ሓደን ዘኽታምን ግን ከኣ ጻዕራምን ሓያልን’ዩ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ`ውን ተማሂረ።

Continue reading

PEN International Convenes its 83rd Congress

PEN International is convening its 83rd annual congress under the theme “Reclaiming Truth in Times of Propaganda” in Lviv, Ukraine between 18-22nd of September. Over 200 members from more than 100 centers are participating in the congress. In its annual congress, PEN International honors jailed writers with empty chairs as reminder of absence of the

Continue reading

ጋዜጣታትና፡ ኣብ መኣዲ ቁርሲ-ቀዳም ተኣንጊደን

ትማሊ ቀዳም መደብ ቁርሲ-ቀዳም ኣብ ጠዓሞት፡ ንመብዛሕትአን ጋዜጣታትና ምስ ኣንበብተን ገጽ ንገጽ ኣራኺባተን እያ ኣምስያ ብመገዲ ወከልተን። እተን ኣብቲ ኣጋጣሚ’ቲ ዝተረኽባ ጋዜጣታት ነቲ ኣደራሽ ካዛ ደሊ ኢታልያኒ ጸቢብዎ ዘምሰየ ተዓዛቢ፡ ነቲ ብኣላይነት ሌተናንት ኮሎኔል ኻልድ ኣበራን ኤፍሬም ካሕሳይ (ወዲ ዃዳ)ን ዝተኣልየ መድረኽ፡ ዘቕረብኦ ሓጺር ጸብጻብ ምስ እንሰግር፣   ጋዜጣ ዘመን ኣብ መስከረም 1998 ብመልክዕ መጽሄት

Continue reading

“ነጻ ፕረስ እንተዘየጥፊእካዮ ከጥፍኣካ’ዩ. . . ?”

መድሃኔ ሃይለ* ርእሲ-ዓንቀጽ ናይ 10 ሓምለ 2001 ሕታም ጋዜጣ ቀስተ-ደበና ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ብሕታውያን ጋዜጣታት ሃገርና ናብ መንግስቲ ዝቐንዐ ነቐፈታ ብብዝሒ ይውሕዝ ኣሎ። ዝቐርብ ዘሎ ነቐፈታ ብዓይነቱ ኮነ ብትሕዝቶኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ናይ ፕረስ ዓመታት ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ስክፍታታት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠሞ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ፡ ናይ ምዝራብ ኮነ ናይ ምጽሓፍ መሰሉ ተነፊጉ

Continue reading

The Tigrinya short story in Eritrea: emergence and development of a genre

“Short story competitions produced significant results during the armed struggle for independence. As discussed below, even after Eritrea’s Independence literary competitions continued to play a key role in promoting short story writing. The three competitions held in Sahl between 1985 and 1987 led to the emergence of many new writers.” The Tigrinya Short story in

Continue reading

“ቦሪን ኰይነ… ኢንጆይ ክኸውን ደልየ”

ብቴድሮስ ኣብርሃም ሓጻር-ዛንታ “ኢሂ ተገባሪት… ብሰንክኺ ድቃስ ክንስእን? ንባዕልኺ ኢንጆይ ኰይንኪ ንሕና ክነንባሁቝ።” “ተዝርከብስ ንዓይ ምሓሸኒ። ኣይትደቅሲ ኢለ ድማ ኢድኪን እግርኽን ኣይኣሰርኩኽን። ኣሕልፍና ጥራይ ሕጂ… ኣብ ኣፍ ማዕጾ ኰይንኪ ጀላዕላዕ እናበልኪ ሰብ ከይተተስኢ።” “ኪዲ ኸዛብ… ምስ’ዚ ሓለንጋይ ቅዙፍ ኣምሲኺ እንታይ ከይትስእኒ።” “ካብኣ ነጢርኪ ድማ ናባይ መጺኺ ሕጂ? እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኺ ግን?” “ምዃን ሓንቲ ፋራ

Continue reading