Month: July 2015

ብድሆታት ምግላጽ ክዉንነት ኣብ ‘ተደጐል’

ብማሕሙድ ኢብራሂም ዝተደርሰት ‘ተደጐል’ (2014) ሓንቲ ካብዘን ኣብ ኤርትራ ዝተሓትማ መጽሓፍቲ ብውዳነ ኣጸሓሕፋኣ ጸብለል ዝበለት ምዃና ብዙሓት ይምስክሩ። ቴድሮስ ኣብርሃም ግን–ንቕርጣወ ኣጸሓሕፋ ደራሲ–ይሰማምዓሉ ደኣ’ምበር፡ ደራሲ ብርእሰ-ሳንሱር ከም ዝተጸልወ’ዩ ዝምጕት። ተደጐል ብማሕሙድ ኢብራሂም ተደሪሳ ብ2014 ንሕትመት ዝበቐዐት ልብ-ወለዳዊት ታሪኽ ኰይና፡ ኣብ ዳሕረዋይ ገበር እዛ መጽሓፍ ኣለምሰገድ ተስፋይ ንብቕዓት ደራሲ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ገሊጹዎ ይርከብ፤ “ሳሕቲ ዝቕልቀሉ፡ ንኻልኣይ

Continue reading

​The Eritrean “free” press: A classic example of Orwellian Newspeak

Daniel R. Mekonnen Often times, media is described as the fourth pillar of government, the other three being the legislative, the executive and the judicial pillars. Media plays a crucial role in restraining government authority and ensuring the ideals of “checks and balances,” by shaping public opinion and by blowing the whistle when government power

Continue reading

ናይ መጨረሽታ ርክብ ምስ ጋዜጠኛ ዳዊት ሃብተሚካኤል

ኣብ ዋዜማ ናይቲ ሕማቕ ንፋሳት ዘንጸላልወሉ ዝነበረ መወዳእታ ሰሙናት ወርሒ ነሓሰ 2001 ኣቢሉ እዩ። ኣብታ ምስ ዳዊት ኣዘውቲርና ንራኸበላ ዝነበርና ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት እንዳ ኮምፕዩተር–ኤሪ-ኮም 2001–እየ መጺኤዮ ንዳዊት። ክኣቱ እንከለኹ፡ ነቲ ማዕጾ ክዓጽዎ ብኢዱ ጥራይ ኣመልከተለይ። ዳዊት ሓንቲ ካብ ኣፉ ፈልዪዋ ዘይፈልጥ ደርፊ ነይራቶ። “ናብራና መሬት – ሰማይ” እትብል ናይ ካሕሳይ በርሀ ዜማ። ሽዕኡ እውን

Continue reading

A Statement from the President

A Statement from the President, Prof. Ghirmai Negash In times of abysmally worsening political and human conditions in Eritrea, it was imperative that concerned advocates of human rights initiated PEN Eritrea. Pen Eritrea is an autonomous, non-partisan organization, and strives to give voice to the plight of all jailed journalists, writers and artists in the

Continue reading

ናይ ደረስቲ ናጽነት

“ናይ ደረስቲ ናጽነት” ብዕለት 27 ሕዳር 1992 ኣብ ከበብ ሰራሕተኛታት ኣስመራ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ብግርማይ ነጋሽ  ግርማይ ነጋሽ ንናይ ደረስቲ ናጽነት ኣመልኪቱ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ክበብ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ግርማይ ነጋሽ፡ እታ ሓደስ ሃገር ንመሰል ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝለዓለ ጠመተ ክትህቦ ኣስሚሩሉ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን  ዝርአ ጭቆና ናጻፕረሰን ሓሳብካ ምግላጽን ድሕሪ ምዝርዛር ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ገና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናጽነት ንዝተገንዘቦ ርድኢት  ብኸምዚ ገሊጹዎ ነይሩ፤  “ብሕልፊ እኳ ደረስቲ ‘መንግስትና ከይነቐይሞ’፡ ወይ’ውን ‘እዚ መንግስትና ኣይፈትዎን ይኸውን’ ወይ’ውን ‘ከምዚ እንተጸሓፍኩ’ሲ ከምዚ ስለዝኾነ’ዩ ኪብሉኒ ኢዮም’ ናይ ዚብል ረማሲ ርእሰ-ሳንሱር (self-censorship) ግዙኣት ከይኮኑ ምጥንቃቕ ከድልዮምኢዩ።” ደሓር ከም ዝተራእየ ግን ጸሓፍቲ ብርእሰ-ሳንሱር ጥራይ ዘይኰኑስ መጠኑ ናይ ሞት ንህይወትን መስመር ክሓልፉ ተገዲዶም። እቲ ናይ ሽዑ ኣስተምህሮ ብድምጹ ምስማዑ ይከኣል። ድሒሩ ምስ ካልኦት ዓንቀጻት ብመጽሓፍ ተጠርኒፉ ተሓቲሙ ኣሎ። ኣስተምህሮ ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ።  « GO BACK

ኣናብባይ ን”ሃብቱ ነዳቓይ”

ሃብቱ ነዳቓይ   ትርኢቱ ብጸሓይ በሲሉዓይኑ ብድኻም ሰሊሉ ብስዋ ግን ተሸምጊሉ ሃብቱ … እናተመልሰ ቤቱ ወርሒ ወጽያ…ቅርኒብ ዓይኒ ተዃሒላ ዓውዲ ቀውዒ ተመሲላ ርእያቶ ርእዩዋ ስሒቑ ስሒቓ ብኡ-ብኡ ተብተብ ኢሉ ናብታ … ናብ … ናብ   ጸማልያ መብራህቲ ሽሮ’ታ ድስክልቲ ሰበነ ቍንንቲ ብትንፋስ ትመውቕ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ሉቺ ተጸብያቶም ከም ወትሩ ብዓቕሊ ምንኻስ ኣምሲሉ ሽዑ እንድዕሉ

Continue reading

​ቅዋመይ

​ቅዋመይ   ቅዋመይ መንቀጽ ደመይ ከመይ ከመይ? ቀሪብኪ ኔርኪ ክትኣትዊ ዓዲ ትኽ ኢልኪ ከይትኸዲ ተኣሊኺ እንዳ እቲ ወዲ ፈቲኽዮ ዲኺ ብግዲ? ደንጒኺ ኣብ መገዲ እስከ ድሃይ ስደዲ ቅዋመይ ፈውሲ ሕማመይ ከመይ ከመይ? ኣይቆቡዕ ኣይሮቡዕ ንዒ እባ ሓዳር ግበሪ ንዒ እባ ኣመሓድሪ ንዒ መስከረም ንዒ ጥሪ ብፈረንጂ ዲኺ ብሓበሻ ትቘጽሪ? ቅዋመይ መንቀጽደመይ ከመይከመይ? ዶር/ ርእሶም ሃይለ ምንጪ– ዕንክሊል (2002) « GO BACK